Helmet Icons

เราคือตัวจริงเรื่องโกดัง

เราสร้างโกดัง-โรงงานสำเร็จรูปมากกว่า 200 โครงการ ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปี

Warehouse Icons

มีโกดังให้เช่ากว่า 30 ทำเล

เรามีโกดังให้เลือกเช่าถึง 32 โครงการ ในพื้นที่สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ชลบุรี และระยอง

Warehouse Icons 2

ปรับแต่งพื้นที่โกดังให้เช่าเองได้

ถ้าไม่มีโกดังว่าง เราจะสร้างหลังใหม่ให้ โดยท่านร่วมกำหนดรายละเอียดโกดังได้เอง

New Products

Popular Products